Tin tức

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 1 - 7/8)

1. Trên lúa a) Các tỉnh phía Bắc - Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 5 tiếp tục phát sinh mật độ cao, diện rộng trên lúa HT thời kỳ cuối đẻ nhánh - làm đ&o ...

Thông tin nhà nông

Khôi phục cà phê, hồ tiêu sau đại hạn

1. Trên lúa a) Các tỉnh phía Bắc - Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 5 tiếp tục phát sinh mật độ cao, diện rộng trên lúa HT thời kỳ cuối đẻ nhánh - làm đ&o ...

Sản phẩm chính

NPK 17-7-17-6s+Bo+Zn+TE

* Thành phần:- Đạm: 17%- Lân: 7%- Kali: 17%- Lưu huỳnh: 6%;TE: B: 300ppm Zn: 500ppm - Chuyên dùng cho cây có củ, cao su, hồ tiêu, cà phê, mía, khóm (dứa)…

Giới thiệu sản phẩm

Bảng giá phân bón

Nhãn hiệu Giá
NPK 17-7-17-6s+Bo+Zn+TE Liên hệ
NPK 16-8-23+Bo+Zn+TE Liên hệ
Lúa 3: 20-0-20 +TE Liên hệ
Lúa 2: 20-16-6 + TE Liên hệ
Lúa 1: 20-15-7 Liên hệ
HI-End NPK 17-17-17+TE Liên hệ
HI-End NPK 16-16-8-6S+TE Liên hệ
Kali Silic 25 – 30 SiO2 Liên hệ