Thông tin sản phẩm

Thành phần:

- Đạm: 20%

- Lân: 0%

- Kali: 20%

TE:

 B: 50ppm

 Zn: 50ppm

Công dụng:

- Chuyên dùng cho giai đoạn thúc 3

- Cung cấp đầy đủ Đa-Trung-Vi lượng cho cây trồng.

- Chống thất thoát phân bón, hạ giá thành.

- Đòng to, trổ đều, bông lớn, chắc hạt.

- Tăng năng suất, chất lượng và tăng lợi nhuận.

Hướng dẫn sử dụng:

Cây Trồng: Lúa

Giai đoạn: Bón rước đòng khi có tim đèn 1-2 cm

Liều lượng: 100 kg/ha

 

Bảng giá phân bón

Nhãn hiệu Giá
NPK 17-7-17-6s+Bo+Zn+TE Liên hệ
NPK 16-8-23+Bo+Zn+TE Liên hệ
Lúa 3: 20-0-20 +TE Liên hệ
Lúa 2: 20-16-6 + TE Liên hệ
Lúa 1: 20-15-7 Liên hệ
HI-End NPK 17-17-17+TE Liên hệ
HI-End NPK 16-16-8-6S+TE Liên hệ
Kali Silic 25 – 30 SiO2 Liên hệ

Thành tích

Hình ảnh nhà máy