• * Thành phần: - Đạm: 20% - Lân: 0% - Kali: 20% TE: B: 50ppm Zn: 50ppm * Công dụng: - Chuyên dùng cho giai đoạn thúc 3 - Cung cấp đầy đủ Đa-Trung-Vi lượng cho cây trồng. - Ch ...
  • * Thành phần: - Đạm: 20% - Lân: 16% - Kali: 6% TE: B: 50ppm Zn: 50ppm * Công dụng: - Chuyên dùng cho giai đoạn thúc 2 - Cung cấp đầy đủ Đa-Trung-Vi lượng cho cây trồng. - Tă ...
  • * Thành phần: - Đạm: 20% - Lân: 15% - Kali: 7% TE: B: 50ppm Zn: 50ppm * Công dụng: - Chuyên dùng cho giai đoạn thúc 1 - Cung cấp đầy đủ Đa-Trung-Vi lượng cho cây trồng. - Tă ...

Bảng giá phân bón

Nhãn hiệu Giá
NPK 17-7-17-6s+Bo+Zn+TE Liên hệ
NPK 16-8-23+Bo+Zn+TE Liên hệ
Lúa 3: 20-0-20 +TE Liên hệ
Lúa 2: 20-16-6 + TE Liên hệ
Lúa 1: 20-15-7 Liên hệ
HI-End NPK 17-17-17+TE Liên hệ
HI-End NPK 16-16-8-6S+TE Liên hệ
Kali Silic 25 – 30 SiO2 Liên hệ

Thành tích

Hình ảnh nhà máy