CÔNG TY TNHH MTV ON OANH

 

Địa chỉ:

 

Số 146 Ấp Phú Thạnh 1, Xã Đồng Phú,Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Số 321z Ấp An Hương 1, Xã Mỹ An,uyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

 

Fax: (070)3.859.920

Điện Thoại: (070)2.213.778

Bảng giá phân bón

Nhãn hiệu Giá
NPK 17-7-17-6s+Bo+Zn+TE Liên hệ
NPK 16-8-23+Bo+Zn+TE Liên hệ
Lúa 3: 20-0-20 +TE Liên hệ
Lúa 2: 20-16-6 + TE Liên hệ
Lúa 1: 20-15-7 Liên hệ
HI-End NPK 17-17-17+TE Liên hệ
HI-End NPK 16-16-8-6S+TE Liên hệ
Kali Silic 25 – 30 SiO2 Liên hệ

Thành tích

Hình ảnh nhà máy