Thông tin sản phẩm

Thành Phần 

Đạm 16%
Lân 8%
Kali 23%
TE B:300pm; Zn:500ppm


Công dụng:

  • Thích hợp các loại cây trồng
  • Đẻ nhánh tốt
  • Tăng cường phân hóa mầm hoa
  • Tăng khối sơ khởi
  • Tăng tỉ lệ thụ phấn

Hướng dẫn sử dụng:

Cây Trồng

Lượng dùng

Lúa

100-150 kg/ha/lần bón

Cây ăn trái

150-300 kg/ha/lần bón

Thanh long

200 gr/trụ/lần bón

Hoa và rau màu

300-350 kg/ha/vụ

Cà phê

2000 kg/ha/năm

Hồ tiêu

200-300 gr/gốc/lần bón

 

 

Bảng giá phân bón

Nhãn hiệu Giá
NPK 17-7-17-6s+Bo+Zn+TE Liên hệ
NPK 16-8-23+Bo+Zn+TE Liên hệ
Lúa 3: 20-0-20 +TE Liên hệ
Lúa 2: 20-16-6 + TE Liên hệ
Lúa 1: 20-15-7 Liên hệ
HI-End NPK 17-17-17+TE Liên hệ
HI-End NPK 16-16-8-6S+TE Liên hệ
Kali Silic 25 – 30 SiO2 Liên hệ

Thành tích

Hình ảnh nhà máy